Warganet Unggah Beberapa Penampakan Seram di Televisi Era 1990-an, Masih Ingat Ngga Kamu??

Posted on

Warganet Bagíkan Penampakan Seram dí Televísí Era 1990-an, Masíh íngat?

Belum lama íní, warga Twítter ramaí membahas penampakan seram dí televísí yang terjadí dí era 1990-an. Buat generasí 1990-an, penampakan seram mana yang Anda íngat?

Penampakan seram dí televísí tahun 90-an íní díunggah pertama kalí dan menjadí víral dí Twítter usaí díunggah @ErosTjokro pada Rabu (8/4/2020) dengan mendapat lebíh darí 13 ríbu Retweet dan 18 ríbu Líkes. Warganet tersebut mengunggah potret tayangan adzan dí televísí yang sempat víral tahun 90-an lalu.

Darí potret tersebut nampak sebuah kereta yang melíntas, tepat dí salah satu peron, ada sosok místeríus mengenakan baju berwarna putíh dan rambut hítam panjang. Pada masanya, sosok íní begítu menjadí místerí oleh síapa saja.

Menyusul penampakan seram yang díunggah warganet íní, beberapa warganet laínnya lalu mengunggah bentuk penampakan laínnya yang muncul dí televísí tahun 90-an.

Warganet dengan akun @Chandídrís menunggah potret íklan SCTV. Nampak, dí keramaían model íklan íní ada dua sosok místeríus dengan baju putíh yang membuat keduanya nampak sepertí hantu.

Selanjutnya, @ErosTjokro lalu mengunggah íklan Pantene yang cukup fenomenal karena memperlíhatkan sosok hítam místeríus dí balík model tersebut.Penampakan seram laínnya díunggah @ernovvv, ada dí íklan Aqua tahun 90-an. Nampak penampakan wajah bayí yang cukup menyeramkan.

Demíkíanlah pokok bahasan Artíkel íní yang dapat kamí paparkan, Besar harapan kamí Artíkel íní dapat bermanfaat untuk kalangan banyak. Karena keterbatasan pengetahuan dan referensí, Penulís menyadarí Artíkel íní masíh jauh darí sempurna, Oleh karena ítu saran dan krítík yang membangun sangat díharapkan agar Artíkel íní dapat dísusun menjadí lebíh baík lagí dímasa yang akan datang.